FR   NL   EN
FR   NL   EN

Umberto BERGAMASCHI

(Milaan, 1954-)

Het was Michele Munno, de kunstenaar die aan de wieg stond van het Atelier, die hem vergezelde bij zijn zoektocht naar een persoonlijke stijl, door hem aan te moedigen om verschillende onderwerpen aan te durven. Geleidelijk aan heeft hij zijn vooroordeel overwonnen dat de elementen die hij schildert, realistisch moeten zijn, en heeft Umberto eindelijk, met een grotere beheersing, de eenvoudige vormen die eigen zijn aan zijn stijl verder uitgewerkt. Het was louter toevallig dat de gewoonte om zijn personages binnen een gesloten cirkel af te bakenen tijdens deze zoekfase is ontstaan, toen hij zich toelegde op de weergave van een muntstuk. Omdat hij daarbij een grote innerlijke voldoening had ervaren, heet Umberto die vorm nooit meer verlaten. Alles geeft hij weer als een zuivere beeltenis, zonder enige diepte, in een vruchtvliesuniversum waaruit de begrippen ruimte en tijd gebannen zijn. Deze wil tot abstrahering en het zich afzijdig houden van de elementen van de realiteit weerspiegelt de neiging van Umberto om te vluchten in een stil universum. Maar hoewel de cirkel geruststellend en beschermend is, is hij evenwel geen plaats die de inwedige integriteit afsluit of verdedigt.